Euro Serv Tax Cont

P&L În Timp Real

P&L În Timp Real

La Euro Serv Tax Cont ai control asupra afacerii pentru că dispui în aplicație, pe mobil și pe laptop, de rapoarte de management financiar în timp real: venituri, cheltuieli, profit – expuse în limbaj antreprenorial și nu contabil.

Raportul de Profit și Pierderi este una dintre principalele declarații financiare luate în calcul pentru a evalua performanța și situația financiară a unei companii. Acesta sintetizează veniturile, costurile și cheltuielile înregistrate de companie într-o anumită perioadă de timp.

Din analiza unui astfel de raport poate fi dedusă capacitatea unei companii de a crea profit prin creșterea veniturilor, reducerea costurilor sau o combinare a celor două.

eSTIMARE GRATUITA

Solicita Consultanta